Αναζήτηση Εργασίας

Ημερομηνία: 10/05/2019 12:48 μμ

Απόφοιτος Δ.ΙΕΚ με πιστοποίηση και προϋπηρεσία αναζητώ φαρμακείο για εργασία ή για πρακτική με σκοπό την απόκτηση άδειας ασκήσεως .
Τηλ. 6980659164


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails