Μετατίθεται για όλα τα ασφ. ταμεία η έναρξη ισχύος του νέου τρόπου χορήγησης των φαρμάκων υψήλου κοστούς την 1-4-2009

ΑΠΟ ΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΟΤΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 1/4/2009 ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails