Ενημέρωση για την ένταξη του οίκου ΝΑΥΤΟΥ στον ΕΟΠΥΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 3/4/2012

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ


Με αφορμή το επισυναπτόμενο ΕΔΩ έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, το οποίο αφορά στην ένταξη του Οίκου Ναύτου από 1.4.2012, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσω της ΗΔΙΚΑ, οι γιατροί συνταγογραφούν στο υπάρχον σύστημα συνταγογράφησης του Οίκου Ναύτου ή σε πράσινα συνταγολόγια του ΙΚΑ.
Τα φαρμακεία εκτελούν τις συνταγές χειρόγραφα και στη μία και στην άλλη περίπτωση.

2. Το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου από 20% , είναι όπως και για όλο τον ΕΟΠΥΥ  25%, ασχέτως  αν η συνταγογράφηση του Οίκου Ναύτου δίνει το παλαιό ποσοστό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails