Ζητά

Ημερομηνία: 24/06/2019 17:03 μμ

Βοηθός Φαρμακείου πτυχίο Δ ΙΕΚ προϋπηρεσία σε φαρμακείο 10 χρόνια ζητά δουλειά σε Δυτική Θεσσαλονίκη Τηλ: 6945606981


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails