Συνεργασία

Ημερομηνία: 21/05/2019 21:04 μμ

Φαρμακοποιός με πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος, ζητώ συνεργασία ως επιστημονικός υπεύθυνος , σε κληρονομικό ή άλλο φαρμακείο.Τηλ: 6907811978 .Ε-mail : elensot56@gmail.com


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails