ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Ημερομηνία: 02/07/2019 13:07 μμ

Το Συγκρότημα Ermes, ο μεγαλύτερος και πιο πολυδιάστατος οργανισμός λιανικού εμπορίου στην Κύπρο και μέλος του Ομίλου CTC, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Φαρμακοποιού στο πολυκατάστημα Debenhams Ζenon στην Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του τμήματος προϊόντων ομορφιάς, διατροφής και φροντίδας.
 Ποιοτική και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από τη διάγνωση των αναγκών τους και την εισήγηση των κατάλληλων προϊόντων.
 Διατήρηση καλής γνώσης των προϊόντων.
 Εφαρμογή όρων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
 Εκτέλεση άλλων καθηκόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία του τμήματος π.χ. παραγγελίες, τοποθέτηση, ταξινόμηση και συντήρηση προϊόντων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Αναγνωρισμένο Πτυχίο Φαρμακευτικής
 Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης
 Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας μας, http://www.ermes.com.cy/careers μέχρι τις 01/08/2019. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails