Επείγουσες διαγραφές από τις καρτέλες εφημεριών

ΜΗΝΥΜΑ ΦΣΘ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 16 ΚΑΙ 36 Ο ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ 1, 21, 25 ΚΑΙ Σ1 Η ΠΑΠΑΣΜΥΡΗ ΧΡΥΣΑΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails