ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διέυθυνση: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 63200 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2373023566
Φαξ: 2373023379

Πρόεδρος: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Διέυθυνση: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 63200 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2373023566Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails