Ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ για τα ποσοστά συμμετοχής

Από τον ΕΟΠΥΥ λάβαμε το παρακάτω έγγραφο που αναφέρεται στα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων στην αγορά των φαρμάκων, σύμφωνα με τους καταλόγους που συνέταξε ο ΕΟΦ.
Υπενθυμίζουμε ότι ο καθορισμός του ποσοστού συμμετοχής είναι ευθύνη του συνταγογράφου ιατρού και το αναγραφόμενο ποσοστό είναι δεσμευτικό για τον φαρμακοποιό που εκτελεί τη συνταγή, είτε αυτή είναι χειρόγραφη, είτε είναι ηλεκτρονική.Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

 Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος Ευγενίδης

Εφαρμογή νέων συμμετοχών ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων

 
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή νέων συμμετοχών ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων».
Σχετικό: Το υπ' αριθμ. 9111/12-03-2012 έγγραφο ΕΟΠΥΥ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι κοινοποιήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου κατάλογοι με την κατάταξη των φαρμάκων, δραστικές ουσίες με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες τους, ανά θεραπευτική κατηγορία, σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης ATC του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αντιστοιχίζοντας στο κάθε φάρμακο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής.
Οι κατάλογοι μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες του ΕΟΦ:
www.eof.gr/assets/SymmetoxesAsfArxikos.xls
www.eof.gr/assets/SymmetoxesAsfSymp.xls
στις οποίες θα πρέπει να ανατρέξουν οι ιατροί που συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν την Υπουργική Απόφαση για τη συμμετοχή ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων, όπως καταγράφεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας και κατ' αντιστοιχία με τους προαναφερόμενους καταλόγους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Π. ΛΙΤΣΑΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails