Υπαγωγή στους πίνακες ναρκωτικών

Στο ΦΕΚ 3324/Β/12-12-2012 δημοσιεύτηκαν Υπουργικές αποφάσεις περί υπαγωγής των φαρμακευτικών σκευασμάτων Dormiden PD.CSO.J.F. 1mg/vial, 2mg/vial, 5mg/vial, Durfenta και Lavifent στον πίνακα Γ΄ των διατάξεων του Ν.3459/2006 περί ναρκωτικών και του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος Tropium στον πίνακα Δ΄ των διατάξεων του Ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails