ΦΩΚΙΔΑΣ

Διέυθυνση: ΓΙΑΓΤΖΗ 37, 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Τηλέφωνο: 2265028320
Φαξ: 2265028320

Πρόεδρος: ΛΑΪΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Διέυθυνση: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 100, 33200 ΙΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2265033210Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails