2η ορθή επανάληψη της Υ.Α. δελτίο τιμών (3.6.2016) - αλλαγή ημερομηνίας ισχύος για τα φαρμακεία από 21.7 σε 28.7.2016

Δεύτερη Ορθή Επανάληψη της Υ.Α. Δελτίο Τιμών (της 3-6-2016) 

Αλλαγή ημερομηνίας ισχύoς για Φαρμακεία (20-7-2016) από 21.7.2016 σε 28.7.2016.

Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση, πατήστε εδώ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails