ΚΑΒΑΛΑΣ

Διέυθυνση: ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 9, 65403 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνο: 2510223172
Φαξ: 2510223172

Πρόεδρος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡ.
Διέυθυνση: ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ, 64010 ΘΑΣΟΣ
Τηλέφωνο: 2593091708Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails