Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   ΤΗΛ: 2310 825721
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   ΤΗΛ: 2310 514800
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ    ΤΗΛ: 2310 680284
ΤΑΜΙΑΣ:   ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΤΗΛ: 2310 839432
ΜΕΛΟΣ:   ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   ΤΗΛ: 2310 784840
ΜΕΛΟΣ:   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ   ΤΗΛ: 2310 801545
ΜΕΛΟΣ:   ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΤΗΛ: 2310 765045
ΜΕΛΟΣ:   ΒΟΛΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   ΤΗΛ: 2310 757988
ΜΕΛΟΣ:   ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΤΗΛ: 2392 075355


Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΤΗΛ: 2310 825721
ΜΕΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΤΗΛ: 2310 766760
ΜΕΛΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ:   ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ   ΤΗΛ: 2321 092250
ΜΕΛΟΣ - ΠΕΛΛΑ:   ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΤΗΛ: 2381 097677


Προηγούμενα Συμβούλια
Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails