Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   ΤΗΛ: 2310 825721
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ   ΤΗΛ: 2310 801545
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΤΗΛ: 2310 839432
ΤΑΜΙΑΣ:   ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   ΤΗΛ: 2310 514800
ΜΕΛΟΣ:   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   ΤΗΛ: 2310 680284
ΜΕΛΟΣ:   ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΗΛ: 2310 275182
ΜΕΛΟΣ:   ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΤΗΛ: 2310 765045
ΜΕΛΟΣ:   ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΤΗΛ: 2392 075355
ΜΕΛΟΣ:   ΒΟΛΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   ΤΗΛ: 2310 757988


Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΤΗΛ: 2310 825721
ΜΕΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΤΗΛ: 2310 766760
ΜΕΛΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ:   ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ   ΤΗΛ: 2321 092250
ΜΕΛΟΣ - ΠΙΕΡΙΑ:   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΗΛ: 2351 025463


Προηγούμενα Συμβούλια
Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails