Παράταση έως 31/12/2020 της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό

17/09/2020

 

Στο ΦΕΚ τεύχος Β' 3961/16.09.2020 δημοσιεύτηκε απόφαση του Υπουργού Υγείας στην οποία αναφέρεται ότι "παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) - [Κ.Υ.Α. με υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 (Β’ 4898)], όπως ισχύει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020".

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails