ΠΦΣ: Πιλοτική η εφαρμογή e ΔΑΠΥ έως 30/4/2013

Αριθμ. Πρωτ. 789
ΠΡΟΣ: Όλους τους Φαρμακοποιούς
 
Μετά από παρέμβαση του ΠΦΣ η Δ/νση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ μας ενημέρωσε ότι, μέχρι να πιστοποιηθούν όλες οι Εταιρείες διάθεσης Αναλωσίμων Διαβητολογικού Υλικού στο e-ΔΑΠΥ,  η εφαρμογή θα λειτουργεί πιλοτικά με καταληκτική ημερομηνία την 30/4/2013.
Υποχρεωτική καθίσταται η εκτέλεση αναλωσίμων στο e – ΔΑΠΥ, από 1/5/2013.
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails