15ο Webinar, με θέμα: "Κνησμός, κνίδωση ή και τα δύο; Το σύμπτωμα, η νόσος και οι θεραπευτικές επιλογές»" στις 5 Ιουνίου 2013


Nέο Webinar την Τετάρτη 5 Ιουνίου,  ώρα 15:00, στο www.ideeaf.gr/webinars

με θέμα: «Κνησμός, κνίδωση ή και τα δύο; Το σύμπτωμα, η νόσος και οι θεραπευτικές επιλογές»

Ομιλητής: Κωνσταντίνου Γεώργιος, Αλλεργιολόγος, Διευθυντής Αλλεργιολογικού Τμήματος, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails