ΦΣΘ: Ανακοίνωση για το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, εφημερίες και διευρυμένο ωράριο

Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 2018

Αρ.Πρωτ: 647

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης μετά από σύμφωνη γνώμη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται από τη νέα νομοθεσία για το ωράριο των φαρμακείων.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων είναι το εξής:

Δευτέρα και Τετάρτη: 08:00-14:30

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 08:00-14:00 και 17:00-21:00

Το παραπάνω ωράριο λειτουργίας είναι υποχρεωτικό για όλα τα φαρμακεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Κατά το χρονικό διάστημα από 16/7 έως 24/8 το ωράριο λειτουργίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης καθορίζεται συνεχές από 07:30 έως 15:30 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ίδιο ωράριο για αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές ύστερα από αίτηση των φαρμακοποιών και σχετική απόφαση-έγκριση του Δ.Σ. του ΦΣΘ.

Σύμφωνα με το νέο νόμο όλα τα φαρμακεία πρέπει να συμμετέχουν στις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις που καθορίζονται από την απόφαση του Περιφερειάρχη. Για το λόγο αυτό ο Φαρμακευτικός Σύλλογος θα προχωρήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς να ανατρέπει εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου την ομαλή ροή των προγραμμάτων, σε επανασχεδιασμό του συστήματος εφημεριών ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα φαρμακεία. Ο νέος σχεδιασμός θα υλοποιηθεί μετά και την αναμενόμενη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τόσο τη σύσταση των επιτροπών χορήγησης απαλλαγών από υπηρεσίες, όσο και τα κριτήρια απαλλαγών. Μέχρι τότε ισχύουν ως έχουν όλες οι απαλλαγές που έχουν εκδοθεί. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. 

Για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης η διημέρευση τη Δευτέρα και την Τετάρτη διαρκεί από τις 14:30 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατοκύριακο και τις αργίες από τις 08:00 έως τις 21:00. Μετά τις 21:00 ξεκινά κάθε μέρα η διανυκτέρευση (σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα) η οποία διαρκεί έως τις 24:00, ενώ συνεχίζουν μέχρι τις 08:00 το πρωί της επομένης τα φαρμακεία που σύμφωνα με το πρόγραμμα βρίσκονται στην εκάστοτε ομάδα διανυκτέρευσης (Α, Β, ή Γ).

Για τις περιοχές εκτός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος θα υπάρχει τουλάχιστον ένα εφημερεύον φαρμακείο, που η υπηρεσία του θα ξεκινά στις 08:00 και θα λήγει στις 23:00. Μετά τις 23:00 το φαρμακείο αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε τηλεφωνική ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση του κοινού έως τις 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Για τις περιοχές για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αναρτημένος πίνακας, οι νέοι πίνακες εφημεριών θα αναρτηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα στον ιστότοπο του Συλλόγου μας, www.fsth.gr. 

Η νέα νομοθεσία (βλέπε ΕΔΩ) απαγορεύει τη λειτουργία των φαρμακείων πέραν του νόμιμου ωραρίου αν δεν έχει προηγηθεί δήλωση προς την Περιφέρεια και τον Σύλλογο, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι ώρες λειτουργίας για κάθε μέρα. Συνεπώς καταργείται η δυνατότητα λειτουργίας σε ελεύθερο ωράριο και επιτρέπεται μόνο εφόσον το επιθυμητό ωράριο λειτουργίας δηλωθεί, όπως ο νόμος προβλέπει. Συγχρόνως, ο νόμος προβλέπει επιβολή αυστηρού προστίμου σε όσους παραβιάζουν το νόμιμο ή το δηλωθέν από αυτούς ωράριο. Πρέπει να τονιστεί πως όσοι φαρμακοποιοί δηλώσουν διευρυμένο ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου τους, σύμφωνα με το νέο νόμο, δεν είναι υποχρεωμένοι να το τηρούν, πέραν φυσικά των ωρών υποχρεωτικής λειτουργίας και των υπηρεσιών, που θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα.

Σύμφωνα με το νέο νόμο οι δηλώσεις για το διευρυμένο ωράριο γίνονται ανά δίμηνο και θα πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου που αφορούν. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με απόφασή της καθορίζει την έναρξη του πρώτου διμήνου την 1ηΙουλίου του 2018. Η υποβολή των δηλώσεων διευρυμένου ωραρίου για το πρώτο δίμηνο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από την 21ηΜαΐου έως την 31ηΜαΐου 2018 και ώρα 15:00. Κάθε άλλη δήλωση που έχει κατατεθεί πριν την ημερομηνία αυτή είναι άκυρη και πρέπει να επανυποβληθεί.

Για το λόγο αυτό και τη διευκόλυνση όλων των συναδέλφων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διευρυμένο ωράριο, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων που θα βρείτε στον ιστότοπό του αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση με τους κωδικούς σας στο Μενού «Μέλη» «Δήλωση διευρυμένου ωραρίου». Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την υποβολή της δήλωσης μέσω της εφαρμογής είναι να έχει συμπληρωθεί σωστά η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) στο ίδιο μενού «Μέλη» → «Επεξεργασία μέλους». Το υπομενού δήλωσης διευρυμένου ωραρίου θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί μέχρι την Παρασκευή 18 Μαΐου, όμως δεκτές θα γίνουν σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας μόνο οι δηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίου που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας θα βρείτε ΕΔΩ.

Η δήλωση που θα συμπληρώσει ο κάθε φαρμακοποιός για το φαρμακείο του θα έχει αυτόματα ως παραλήπτες τόσο το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όσο και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι θα του απαντούν σε εύλογο χρονικό διάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, στέλνοντάς του τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της δήλωσης που υπέβαλε. Στην ίδια διεύθυνση, θα αποστέλλεται άμεσα αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε ο φαρμακοποιός. 

Επειδή οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, θα αφορούν σε μεγάλο αριθμό φαρμακείων, γεγονός που θα προκαλέσει μεγάλη γραφειοκρατική δραστηριότητα τόσο στο Σύλλογο όσο και στην Περιφέρεια, παρακαλούμε να προτιμήσετε αυτό το σύστημα για την υποβολή της δήλωσής σας, αφού σε συμφωνία με την Περιφέρεια έχουμε καταλήξει πως διευκολύνει αμφότερες τις πλευρές.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                                  ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails