Σημαντική απόφαση δικαιώνει τον Φ.Σ.Θ. για τις καθυστερήσεις του ΟΠΑΔ και του επιδικάζει τόκους υπερημερίας 44.234 €

Σημαντική απόφαση δικαιώνει τον Φ.Σ.Θ. για τις καθυστερήσεις του ΟΠΑΔ και του επιδικάζει τόκους υπερημερίας 44.234 €

 

Με μια σημαντική απόφασή του το Συμβούλιο της επικρατείας δικαιώνει τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στην αγωγή του κατά του ΟΠΑΔ για τόκους υπερημερίας που προέκυψαν από την καθυστέρηση στην εξόφληση των συνταγών μας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το δικηγορικό γραφείο Κτενίδης-Τσιάντος-Κωνσταντινίδης που είχε αναλάβει την υπόθεση:

«Με το υπ’ αριθ. πρ. 627/2011/8-4-2016 έγγραφο του Συμβουλίου της Επικρατείας κοινοποιήθηκε στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης η υπ’ αριθ. 1577/2014 απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η από 1ης Νοεμβρίου 2010 αίτηση αναιρέσεως του ΟΠΑΔ κατά της υπ’ αριθ. 597/2010 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία είχε εκδοθεί επί αγωγής που είναι ασκήσει ο ΦΣΘ κατά του ΟΠΑΔ.

Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση του αυτή το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης είχε κάνει δεκτή μερικά την αγωγή του ΦΣΘ και είχε επιδικάσει υπέρ του Συλλόγου τόκους υπερημερίας ύψους 44.234 € λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης συνταγών που είχαν εκτελεσθεί από φαρμακοποιούς μέλη του Συλλόγου. Κατά την ισχύουσα τότε συλλογική σύμβαση οι υποβαλλόμενες προς πληρωμή συνταγές, έπρεπε να εξοφλούνται από τον ΟΠΑΔ εντός 45 ημερών, προθεσμία που ο ΟΠΑΔ καταστρατηγούσε συστηματικά».

Με δεδομένο ότι το ίδιο πράττει σήμερα σε κάποιο βαθμό και ο ΕΟΠΥΥ αλλά και κάποια άλλα μικρότερα Ταμεία, η απόφαση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε με τον ίδιο τρόπο σε χρόνο που το Δ.Σ. κρίνει κατάλληλο.

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

 

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

 

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails