Χορήγηση ιδιοσκευασμάτων υψηλού κόστους στα ασφ. ταμεία

ΠΡΟΣ: Τους φαρμακοποιούς του Φαρμ. Συλλόγου Θεσσαλονίκης
ΘΕΜΑ: Χορήγηση των Ιδιοσκευασμάτων Υψηλού Κόστους στα Ασφαλιστικά Ταμεία
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Από αύριο 1/12/2011 και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε μέχρι σήμερα, τα Ιδιοσκευάσματα (Φάρμακα) Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) χορηγούνται στα διάφορα Ασφαλιστικά ταμεία ως εξής:

  Στο νέο Ταμείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ι.Κ.Α. – Ο.Π.Α.Δ. – Ο.Α.Ε.Ε.), από 1/12/2011 τα πρώτα 89 ΦΥΚ (οδηγός φαρμακείου 2011 σελ. 58-59) χορηγούνται από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ (Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης, Ν. Πλαστήρα 22, Νέα Κρήνη, 55 132 Καλαμαριά). Τα φάρμακα που προστέθηκαν στη λίστα των ΦΥΚ στις 5 Αυγούστου 2011 (ARZERRA*, BARACLUDE, BENEFIX*, BRAMITOB, CARBAGLU, CAYSTON, CELLCEPT, COPEGUS, FERRIPROX, FLUDARA*, FLUDARABIN/EBEWE*, FLUDARABINE/SPECIFAR*, FLUDARABIN/TEVA*, GLIOLAN, ILARIS*, INOVELON, JAVLOR*, MEPACT*, MUPHORAN, MYCOFEN, MYFENAX, MYFETIL, NOVOSEVEN*, PANRETIN, PEYONA*, PHOTOFRIN*, PRIALT*, RAPILYSIN*, REBETOL, REVOLADE, RIBAVIRIN/TEVA, SEBIVO, TARGRETIN, TOBI, VIREAD (μόνο για Ηπατίτιδα Β), VOTRIENT (*Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω φάρμακα που επισημαίνονται με αστερίσκο απαιτούν εισαγωγή σε Νοσοκομείο για τη χορήγηση τους, εξαιρούνται τα δισκία Fludara) και στο site μας: http://www.fsth.gr/filesup/264003.pdf, εξακολουθούμε και τα χορηγούμε μέχρι νεωτέρας από τα φαρμακεία μας με γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Κλινικής ότι συνεχίζεται η θεραπεία στο σπίτι και θεώρηση, όπου αυτή χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 1/12/2011 ΔΕΝ χορηγούμε στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ τα φάρμακα που χορηγούσε το ΙΚΑ από το φαρμακείο του Νοσοκομείου του (οδηγός φαρμακείου 2011 σελ. 82-91). Μέχρι σήμερα τα φάρμακα αυτά τα χορηγούσαμε στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ.

Τις συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους που χορηγούμε από τα φαρμακεία μας, τις υποβάλουμε μαζί με τις  υπόλοιπες συνταγές στον ίδιο φάκελο, όπως κάναμε μέχρι σήμερα στο ΙΚΑ. Το σύστημα ελέγχου του ΙΚΑ που υποστηρίζει τον έλεγχο του ΕΟΠΥΥ τα αναγνωρίζει, και για αυτά δεν κρατείται rebate.

Στον ΟΓΑ (μέχρι την ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ), τα ΦΥΚ χορηγούνται όπως και πριν, δηλαδή με γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Κλινικής ότι συνεχίζεται η θεραπεία στο σπίτι και θεώρηση, όπου αυτή χρειάζεται. Τα ΦΥΚ πρέπει να είναι γραμμένα σε ξεχωριστή συνταγή από τα υπόλοιπα φάρμακα. Στον ΟΓΑ αναγράφονται στην κατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει, δηλαδή τα ιδιωτικά φαρμακεία υποβάλλουν  στις Υπηρεσίες Υγείας και στα Π.Υ. ΟΓΑ τις εκτελεσθείσες συνταγές των ιδιοσκευασμάτων αυτών, μαζί με όλες τις υπόλοιπες συνταγές φαρμάκων που έχουν εκτελέσει (δηλαδή αριθμούνται κανονικά στην ημερομηνία που έχουν εκτελεστεί και συμπεριλαμβάνονται στα ανάλογα ημερήσια αθροίσματα στη στήλη «δωρεάν» και στα «Γενικά σύνολα»), υποβάλλοντας ταυτόχρονα για στατιστικούς λόγους και κατάσταση στην οποία να αναγράφεται  το όνομα των ασθενών – ασφαλισμένων, οι οποίοι προμηθεύτηκαν τα συγκεκριμένα φάρμακα, ο αύξων αριθμός της κάθε συνταγής, το είδος και η αξία των φαρμάκων αυτών. Η κατάσταση αυτή θα παραμένει σε αρχείο στις Υπηρεσίες Υγείας και στα Π.Υ. ΟΓΑ, ούτως ώστε να παρέχονται στοιχεία αυτών, σε οποιαδήποτε αναζήτηση από την Κεντρική Υπηρεσία. Οι φαρμακοποιοί οφείλουν επίσης να αναγράφουν για στατιστικούς λόγους της Υπηρεσία του ΟΓΑ ενδεικτικά στη σειρά 27 του «φύλλου λογαριασμός φαρμάκων ΟΓΑ»,  στην κενή  στήλη, τον συνολικό αριθμό των συνταγών με τα ανωτέρω φαρμακευτικά προϊόντα και την συνολική αξία τους.
 
Για τα υπόλοιπα Ταμεία εκτός ΕΟΠΥΥ, τα ΦΥΚ εξακολουθούμε να τα χορηγούμε όπως και πριν. Επίσης με τον ίδιο τρόπο τα καταχωρούμε και τα καταθέτουμε (ξεχωριστή κατάσταση, ξεχωριστό τιμολόγιο).Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

 Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails