Ερώτημα προς ΕΟΠΥΥ και ΚΜΕΣ σχετικά με τις βεβαιώσεις παρακρατήσεων του 2016

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    2-1-2017 

AΡΙΘΜ.Πρωτ: 01

                                                                                                 ΕΠΕΙΓΟΝ

      ΠΡΟΣ: ΕΟΠΥΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

     ΚΟΙΝ: κ. ΠΡΙΝΕΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

 

ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ  ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 

  Κύριοι,

        Σε πολλούς φαρμακοποιούς στις βεβαιώσεις παρακρατήσεών τους, με βάση τις οποίες θα εκδοθούν  πιστωτικά τιμολόγια, συμπεριλαμβάνεται ποσό Rebate με διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α στο 6% και 6,5%.

  Παρακαλούμε να μας απαντήσετε εγγράφως και άμεσα:

 α) ποιων μηνών rebate αφορούν τα ποσά που περιλαμβάνονται στο 6,5%,

 β) εάν είναι σωστά δεδομένου ότι ο συντελεστής ΦΠΑ 6,5% δεν υφίσταται και

 γ) πως πρέπει να εκδοθούν τα πιστωτικά τιμολόγια αφού το ποσοστό 6,5 % του Φ.Π.Α. δεν υφίσταται πλέον.    

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

O Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης                     Διονύσιος Ευγενίδης

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails