Ενημέρωση για τη συμπλήρωση των συνταξών του ΟΠΑΔ

ΠΡΟΣ: Τους φαρμακοποιούς του Φ.Σ.Θ.

Συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε από 15/11/2010 με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου μας έχουμε αναστείλει επ’ αόριστον την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ., απόφαση η οποία υλοποιείται με καθολική συμμετοχή. Κατόπιν αυτής της απόφασης, η υποχρέωση του φαρμακοποιού όταν καλείται να εκτελέσει συνταγή του Ο.Π.Α.Δ. περιορίζεται (πέραν της ορθής εκτέλεσης της συνταγής, παροχή οδηγιών κ.λπ.) στην έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης για το σύνολο της αξίας των χορηγουμένων φαρμάκων. Την απόδειξη αυτή μαζί με τις ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) και τη συνταγή ο ασφαλισμένος δύναται να την υποβάλλει στον Ο.Π.Α.Δ για να εισπράξει το ποσό που δικαιούται.

Τις ημέρες που προηγήθηκαν υπήρξαν αρκετά περιστατικά κατά τα οποία ο Ο.Π.Α.Δ. αρνήθηκε να παραλάβει από ασφαλισμένους τα προσκομιζόμενα παραστατικά απαιτώντας συμπλήρωση της συνταγής ως προς την ποσότητα σκευασμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία συνταγής και επικόλληση των ταινιών γνησιότητας στις αντίστοιχες θέσεις. Σας γνωρίζουμε ότι τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται εκ μέρους των φαρμακοποιών εφόσον η συνταγή δεν κρατείται στο φαρμακείο και δεν υποβάλλεται από τον φαρμακοποιό, εάν όμως επιθυμείτε, επαναλαμβάνουμε χωρίς να είστε υποχρεωμένοι, μπορείτε να τιμολογείτε τη συνταγή και να επικολλάτε τις ταινίες γνησιότητας, προκειμένου να προστατεύσετε τους ασφαλισμένους - πελάτες σας από πρόσθετες ταλαιπωρίες (πήγαινε-έλα) και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι αντιδικούμε με τον Ο.Π.Α.Δ. για την υπερβολική καθυστέρηση στην εξόφληση των συνταγών μας και όχι με τους ασφαλισμένους, με τους οποίους έχουμε οικοδομήσει μέτωπο κοινών προσπαθειών.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails