Αναζήτηση φαρμακοποιίας για εργαστήριο φαρμακείου

Ημερομηνία: 18/06/2019 12:04 μμ

Αναζητείται φαρμακοποιία(όλοι μεταχερισμένοι) για εργαστήριο φαρμακείου.
Τηλ επικοινωνίας: 6980434258


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails