Επικαιροποιημένος πίνακας ανατιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων Ιανουαρίου 2015

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, στις 13 Μαΐου 2015, ο επικαιροποιημένος πίνακας ανατιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων Ιανουαρίου 2015 (τελικές προτεινόμενες).

Συγκεκριμένα η ανάρτηση αναφέρει "Κατόπιν της από Φεβρουαρίου 2015 ανάρτησης του ΕΟΦ με τις τελικά προτεινόμενες τιμές και της ανασυγκρότησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, αναρτάται επικαιροποιημένος πίνακας τελικώς προτεινομένων τιμών, ως προς την αποκατάσταση σφαλμάτων που οφείλονταν σε τεχνικό πρόβλημα, αλλαγές ονομασίας προϊόντων και επωνυμιών ΚΑΚ και αλλαγές τιμών προϊόντων λόγω μετακίνησής τους από τον "θετικό" στον "αρνητικό" κατάλογο και αντιστρόφως."

Για να δείτε το αρχείο, πατήστε εδώ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails