ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ημερομηνία: 28/03/2019 07:46 πμ

Βοηθός φαρμακείου απόφοιτη Δ.ΙΕΚ με πιστοποίηση, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και προϋπηρεσία αναζητώ εργασία πρωινές ώρες σε περιοχές γύρω από Γαλλικό ινστιτούτο, ανατολική Θεσσαλονίκη και δήμο Θέρμης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972705741


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails