ΤΥΔΚΥ: Διευκρινίσεις για την εκτέλεση των συνταγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(Ο.Π.Α.Δ.)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)

 

 Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών

Τμήμα Παροχών

 

Πληρ.: Αγνή Κάπου, Φαρμακοποιός

Τηλ.: 210-8809529

 

 Αθήνα, 27/9/2011 Αρ. Πρωτ.: 29399

 

ΠΡΟΣ: ΠΦΣ, ΦΣΑ, ΦΣΠ

 

 Θέμα : Διευκρινίσεις επί της εκτέλεσης συνταγών ΤΥΔΚΥ

 

 Σας ενημερώνουμε ότι προς το παρόν για το ΤΥΔΚΥ και όσον αφορά τις εντολές φαρμακευτικής περίθαλψης ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση εκ μέρους του ιατρού της σφραγίδας «συμβεβλημένος ΟΠΑΔ».

2. Το ΤΥΔΚΥ δέχεται εντολές τόσο από το συνταγολόγιο φαρμάκων όσο και ηλεκτρονικές, οι οποίες όταν υπερβαίνουν τα 150 ευρώ απαιτούν θεώρηση με προσκόμιση του τελευταίου συνταγολογίου και βιβλιαρίου του ασθενούς.

3. Οι εντολές που προέρχονται από τα συνταγολόγια εκτελούνται κατά τα γνωστά. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οι ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές είναι πιθανόν να φέρουν την ένδειξη ΟΠΑΔ. Ο ΠΙΣ έχει ενημερωθεί προκειμένου οι ιατροί να διορθώνουν την ένδειξη αυτή και να γράφουν ΤΥΔΚΥ, προς διευκόλυνση των φαρμακοποιών που εκτελούν τις συνταγές. Πάντως, θα γίνουν δεκτές και συνταγές οι οποίες δε φέρουν αυτή τη διόρθωση, αρκεί ο φαρμακοποιός να ελέγξει, ως οφείλει το βιβλιάριο και τον Α.Μ. του ασφαλισμένου και να πιστοποιήσει ότι ανήκει στο ΤΥΔΚΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές θα πρέπει προσωρινά να εκτελούνται χειρόγραφα στο έντυπο που έχει εκδώσει ο ιατρός και να μην καταχωρούνται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δηλαδή να αντιμετωπίζονται ως χειρόγραφες. Η υποβολή τους θα γίνεται στο ΤΥΔΚΥ όπου θα καταχωρούνται στην κατάσταση μαζί με τις συνταγές που προέρχονται από το συνταγολόγιο.

Σε περίπτωση που τέτοιες ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές έχουν εκ παραδρομής εκτελεστεί και υποβληθεί στον ΟΠΑΔ, αυτές θα επιστρέφονται από τον ΟΠΑΔ στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι θα μπορούν να τις υποβάλουν πρώτες στην κατάσταση του επόμενου μήνα για τον οποίο θα καταθέτουν συνταγές στο ΤΥΔΚΥ.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν το συντομότερο οι επί μέρους φαρμακευτικοί σύλλογοι και τα μέλη τους.

 

ΣΧΕΤ.: Η από 2/9/2011 σχετική ενημέρωση του Προέδρου του ΟΠΑΔΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails