Ενημέρωση από το ΤΑΥΤΕΚΩ-ΕΜΠ. ΤΡΑΠΕΖΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠ.
Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ. 998191503 Δ.Ο.Υ.  ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ, 104.32
Τηλ.  210/5234184 εσωτ. 220 Fax: 210/5229310
ΑΘΗΝΑ 17/8/2009
Αρ. Πρωτ. 6389

 

Προς
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου
Αθήνα  118.54
Θέμα: Ενημέρωση των μελών του Συλλόγου σας.

 
Κύριοι,
Σας γνωρίζουμε ότι συνέχεια εντοπίζουμε λάθη στα τιμολόγια των Φαρμακείων σχετικά με τα στοιχεία της επωνυμίας μας, Α.Φ.Μ. κ.λπ. με επακόλουθο την καθυστέρηση της εκκαθάρισης και πληρωμής αυτών.
Ως εκ τούτου σας εφιστούμε την προσοχή, ώστε τα παραστατικά που θα υποβληθούν στο Ταμείο μας να αναφέρουν την νέα επωνυμία και το νέο Α.Φ.Μ. όπως αυτά ισχύουν από 1/10/2008 και αναγράφονται παρακάτω:
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ.
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας.
Α.Φ.Μ. 998191503  Δ.Ο.Υ.  ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ.
 
Ευχαριστούμε.
 
Μαρία Αξιώτη                   Δημήτριος Κυρπισλίδης
Ανα/ρια Δ/ντρια Τομέα        Προϊστάμενος ΤομέαΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails