Αναλυτικά όλα τα δεδομένα για την απογραφή των φαρμακείων

Στις 22 Δεκεμβρίου 2014 ψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία η οποία για το 2014 μας εξαιρεί από την υποχρέωση απογραφής. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα συμπληρώνουμε τη φορολογική δήλωση για το 2014 θα κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα.
Δηλαδή ως απογραφή έναρξης του 2014 θα υπολογιστεί το 10% των αγορών του 2013 και ως απογραφή λήξης του 2014 θα υπολογιστεί το 10% των αγορών του έτους 2014.

Αυτό είναι το ένα κομμάτι της υπόθεσης που μας αφορά και αφού μας εξαιρεί και για φέτος, μας απεμπλέκει από την υποχρέωση φυσικής απογραφής για το 2014 και από μια αφύσικη φορολόγηση για το συγκεκριμένο έτος.

Το άλλο κομμάτι όμως είναι εξίσου σημαντικό και έχει να κάνει με το τί θα κανουμε από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Κι αυτό γιατί η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρει ξεκάθαρα πως:
«Την 1.1.2015 όμως ως απογραφή έναρξης θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα πραγματικής απογραφής.
Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων και αγροτών από τις παλαιές στις νέες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, έτσι ώστε να μην προκύψουν εξωπραγματικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) στις υπόψη επιχειρήσεις.»

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω που είναι τα μόνα μέχρι σήμερα δεδομένα, την 1η Ιανουαρίου θα πρέπει όλοι μας να έχουμε πραγματική απογραφή η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως απογραφή έναρξης για το φορολογικό έτος 2015. Φυσικά αυτονόητο είναι πως θα πρέπει να τηρηθεί αποθήκη ώστε στο τέλος του 2015 να υπάρχει έτοιμη η πραγματική απογραφή λήξης.

Αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα, επειδή όμως ζούμε στην Ελλάδα και όλα είναι ρευστά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποια ενδεχόμενη διαφοροποίηση.

Παρακάτω σας δίνουμε την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας καθώς και το άρθρο που μας αφορά από το κείμενο που ψηφίστηκε:Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails