Νέα λιστα Φαρμάκων Υψηλού Κόστους του Ν.3816

Στην έκδοση νέου καταλόγου με τα φάρμακα για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, του νόμου 3816 προχώρησε ο Υπουργός Υγείας. Η αναθεωρημένη λίστα με τις θεραπείες, γνωστές και ως Φάρμακα Υψηλού Κόστους, περιλαμβάνει συνολικά 430 σκευάσματα, από 373 που περιελάμβανε ο σχετικός κατάλογος που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Απρίλιο .

Ειδικότερα, ο πίνακας με τα σκευάσματα 1Α (τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία) περιλαμβάνει 218 σκευάσματα από 181 της λίστας του Απριλίου, ενώ τα σκευάσματα 1Β (που λαμβάνονται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον σε νοσοκομειακό περιβάλλον) ανέρχονται σε 212 από 192 του προηγούμενου καταλόγου.

Δείτε παρακάτω το ΦΕΚ με τη νέα λίστα φαρμάκων του ν.3816
Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails