Σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Όσο διαρκεί η αναστολή χορήγησης φαρμάκων στον ΕΟΠΥΥ, στα φαρμακεία θα έρχονται τόσο ηλεκτρονικές συνταγές, όσο και χειρόγραφες (πράσινες).

- Τις ηλεκτρονικές:
τις εκτελούμε μόνο χειρόγραφα, δηλ. επικολλούνται τα κουπόνια στη συνταγή του γιατρού, αναγράφονται οι τιμές αναλυτικά, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακείο. Εκδίδουμε απόδειξη για όλο το ποσό.
Προσοχή: αν η ταμειακή δεν αναφέρει ονομαστικά τα είδη, τότε πρέπει να εκδώσουμε και χειρόγραφη απόδειξη αθεώρητη με τις τιμές αναλυτικά κάθε φαρμάκου.

- Τις χειρόγραφες (Πράσινες):
τις εκτελούμε αναγράφοντας στα αντίστοιχα πεδία τις τιμές, επικολλούνται τα κουπόνια, αναγράφονται οι τιμές αναλυτικά, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακείο. Εκδίδουμε απόδειξη για όλο το ποσό.
Ισχύει και εδώ η έκδοση χειρόγραφης απόδειξης όπως παραπάνω και η αναγραφή του κάθε είδους ονομαστικά.

Και στις δύο περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η αναγραφή του ΑΜΚΑ φαρμακοποιού.

Μετά το τέλος αναστολής, οι χειρόγραφες συνταγές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το παρακάτω έγγραφοΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails