Ενημέρωση για τις συναλλαγές μέσω καρτών με τερματικά EFT/POS

Συνάδελφοι

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενος στις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και έχουν οδηγήσει στην ευρύτατη διάδοση χρήσης πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, έκανε δεκτή πρόταση της «Τράπεζας Πειραιώς», την οποία και βελτίωσε σημαντικά μετά από διαπραγματεύσεις, για την παροχή δυνατότητας στα μέλη του Φ.Σ.Θ. να δέχονται συναλλαγές με κάρτες VISA & MASTERCARD (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες) έκδοσης οποιασδήποτε Τράπεζας.

Η Τράπεζα αναλαμβάνει την εγκατάσταση τερματικού (EFT/POS) μετά από αίτηση του φαρμακοποιού, που πρέπει να υποβληθεί στο κατάστημα της Τράπεζας που συνεργάζεται. Ο χρόνος υλοποίησης δεν ξεπερνά τις 15 ημέρες εφ’ όσον υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις συνεργασίας. Το EFT/POS που θα εγκατασταθεί θα δέχεται κάρτες ΟΛΩΝ των Τραπεζών.

Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών με έως 12 δόσεις, με τη δυνατότητα είσπραξης του πρώτου κλάσματος των δόσεων την επομένη ημέρα από τη συναλλαγή.

Για κάθε είσπραξη του φαρμακείου που διενεργείται μέσω EFT/POS η  «Τράπεζα Πειραιώς» θα παρακρατεί  προμήθεια η οποία είναι το 0,85% της συναλλαγής για τις κάρτες VISA ή MASTERCARD  Τράπεζας Πειραιώς ή άλλων Τραπεζών και 1,60% για τις κάρτες UPI (China Union Pay).

Μετά παρέλευση 12 μηνών και εφ’ όσον το σύνολο των συναλλαγών του φαρμακείου είναι μικρότερο των 12.000€ ανά έτος, το φαρμακείο θα καταβάλει μηνιαίως ως διαχειριστικό κόστος για την συνέχιση δυνατότητας χρήσης του τερματικού, 9€ + ΦΠΑ μηνιαίως, για τον 13ο μήνα και μετά. Φυσικά, εάν ο φαρμακοποιός κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει τη χρήση του τερματικού ή την κρίνει ασύμφορη μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τη διακόψει.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που συνεργάζεσθε.

                                           Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

                           Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

                   Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος Ευγενίδης

 

Με ημερομηνία 24/9/2015 παραλάβαμε στις 29/9/2015 την παρακάτω πρόταση συνεργασίας από την Εθνική Τράπεζα:

Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails