ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 20/06/2019 11:13 πμ

Υποχρεώσεις:
• Εργασία στο Φαρμακείο μας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
• Εξυπηρέτηση πελατών, εκτέλεση συνταγών, πώληση OTC & παραφαρμακευτικών προϊόντων.
• Πνεύμα συνεργασίας και πλήρης συμμετοχή στους κοινούς στόχους της ομάδας του Φαρμακείου.
• Επιθυμητά αλλά όχι απαραίτητα : Προϋπηρεσία, γνώσεις των προϊόντων.

Παροχές:
• Πλήρης απασχόληση.
• Αρχικές αποδοχές από 650 € έως 1.000 € αναλόγως της θέσης εργασίας.
• Bonus επί των πωλήσεων, αναλόγως της θέσης εργασίας.
• Εργασία σε σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης και επιπρόσθετες παροχές.
• Εκπαίδευση στα προϊόντα σε συνεργασία με τις εταιρίες.
• Εκπαίδευση σε τεχνικές πωλήσεων & Marketing.
Τηλ: 2310200322


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails