ΤΣΑΥ: Θεώρηση των βιβλιαρίων ασθένειας για το 2013

Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 1-9-2012 ΕΩΣ 31-12-2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2012.
2. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 191/2005 (ΑΡΘΡΟ 1 Α΄ ΠΑΡ. 1) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΕΩΡΗΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails