ΠΦΣ: Οι ευθύνες συνταγογράφησης αναστολέων αντλία πρωτονίων δεν ανήκουν στον φαρμακοποιό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 8/7/2013

Αριθμ. Πρωτ. 1636
ΠΡΟΣ
ΕΟΠΥΥ
Γενική Δ/νση
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Υπηρεσιών Υγείας
Υπόψη Προϊσταμένου
κου Ιωάννη Βαφειάδη
Δ/νση Φαρμάκου
Υπόψη Προϊσταμένης
κας Παναγιώτας Λίτσα


Θέμα: Σχετικό έγγραφό σας υπ΄αριθμ. 23094/5-7-2013.

Στο ως άνω έγγραφό σας παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη συνταγογράφηση σκευασμάτων αναστολέων  αντλίας πρωτονίων με αναγραφή της διάγνωσης με βάση τη Διεθνή Ταξινόμηση ICD-10.
Με έκπληξη διαβάζουμε ότι «Η συνταγογράφηση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων για ενδείξεις που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω δεν αποζημιώνεται».
Υπενθυμίζουμε όμως ότι των Υπουργικών Αποφάσεων υπερισχύει το ΠΔ 121/08 όπου στο άρθρο 2 παρ. ε, ορίζεται  ότι «ο συνταγογράφος ιατρός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση».
Αντιλαμβάνεστε  ότι δεν είναι δυνατόν να υφίσταται τις επιπτώσεις της «μη αποζημίωσης» του σκευάσματος ο φαρμακοποιός, ενώ αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ιατρός που συνταγογραφεί.
Παρακαλούμε οι ευθύνες να αποδοθούν αρμοδίως και όχι στον εύκολο στόχο που λέγεται φαρμακοποιός.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails