Τα φαρμακεία ασφαλείας στην περαία το Σαββατοκύριακο 29 & 30/3/2014

ΣΑΒΒΑΤΟ
08:30 - 12:30 21.ΜΠΟΖΑΓΛΥΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 13 (ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΠΕΡΑΙΑ 2392022833 (Φ) 6948044742 (Α)
08:30 - 12:30 20.ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 Γ, ΠΕΡΑΙΑ (ENANTI ELIN) 2392021155 (Φ) 6973958457 (Α)
12:30 - 16:30 21.ΜΠΟΖΑΓΛΥΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 13 (ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΠΕΡΑΙΑ 2392022833 (Φ) 6948044742 (Α)
12:30 - 16:30 6.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 44 , ΠΕΡΑΙΑ  2392029382(Φ)    6977913997 (Α)
16:30 - 20:30 6.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 44 , ΠΕΡΑΙΑ  2392029382(Φ)    6977913997 (Α)
16:30 - 20:30 20.ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 Γ, ΠΕΡΑΙΑ (ENANTI ELIN) 2392021155 (Φ) 6973958457 (Α)
20:30 - 08:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 21.ΜΠΟΖΑΓΛΥΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 13 (ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΠΕΡΑΙΑ 2392022833 (Φ) 6948044742 (Α)
ΚΥΡΙΑΚΗ
08:30 - 14:30 6.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 44 , ΠΕΡΑΙΑ  2392029382(Φ)    6977913997 (Α)
14:30 - 20:30 20.ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 Γ, ΠΕΡΑΙΑ (ENANTI ELIN) 2392021155 (Φ) 6973958457 (Α)
20:30 - 08:30 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΙ 6.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 44 , ΠΕΡΑΙΑ  2392029382(Φ)    6977913997 (Α)

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails