Το τελικό έντυπο συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών ΙΚΑ - ΕΤΑΜ


ΙΚΑ : Νέο έντυπο συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Επσυνάπτουμε έγγραφο του Ι.Κ.Α. που αφορά οδηγίες συμπλήρωσης καθώς και το νεο τελικό έντυπο συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών του ΙΚΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι η εν λόγω συγκεντρωτική θα είναι χρώματος πράσινου.
Ο κωδικός χρώματος για το πράσινο θα είναι ο Pantone 346 C.
Η συγκεντρωτική πρέπει να εκδοθεί σε 4 αντίτυπα.

Εκ της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης
Τηλ. επικοινωνίας: 210-5220754 (κ. Λίτσα)
210-5213670 (κ. Αλεξοπούλου)Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails