Κλοπές φαρμακευτικών σκευασμάτων

ΠΡΟΣ: Τους Φαρμακοποιούς του Φ.Σ.Θ.
ΚΟΙΝ: ΟΣΦΕ, Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων


Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε έγγραφο της διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης σχετικά με κλοπές παραγγελιών φαρμάκων που παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα.
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις ενέργειες που κρίνετε απαραίτητες για την ασφαλή διαδικασία παράδοσης-παραλαβής των παραγγελιών φαρμάκων, ώστε να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι σε ποινικές ευθύνες.
Σας υπενθυμίζουμε τέλος ότι όλα τα φάρμακα, ακόμη και όσα έχουν λήξει, πρέπει να φυλάσσονται εντός του χώρου του φαρμακείου.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails