Αναστολή ένταξης στον ΕΟΠΥΥ των παροχών σε είδος των τομέων υγείας ΤΑΠ-ΕΤΕ και ΤΑΠΤΠΓΑΕ του ΤΑΥΤΕΚΩ

Αναστολή ένταξης στον ΕΟΠΥΥ των παροχών σε είδος των τομέων υγείας ΤΑΠ-ΕΤΕ και ΤΑΠΤΠΓΑΕ του ΤΑΥΤΕΚΩ

Ενημερωθείτε για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42327/9876/ΠΡ/11.06.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Προέδρου του Δ.Σ. του  ΤΑΥΤΕΚΩ με θέμα: «Αναστολή ένταξης στον ΕΟΠΥΥ των παροχών σε είδος των τομέων υγείας ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ και ΤΑΠΤΠΓΑΕ του ΤΑΥΤΕΚΩ».
 
Οι συνταγές των ταμείων Εμπορικής τράπεζας και Τραπεζών Πίστεως-Γενικής-Αμέρικαν Εξπρές θα κατατεθούν στον Διανεμητικό.


Συνταγές της Εμπορικής τράπεζας που μέχρι την ένταξή της στον ΕΟΠΥΥ δεν εκτελούσαμε, προσωρινά μέχρι 30/6 θα εκτελούμε μετά τις υποσχέσεις για πληρωμή των οφειλόμενων.
 

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με συνταγές ασφαλισμένων του TAΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ».
Σχετικό: Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρώτ. Φ21230/12679/1508/ 8-6-2012.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό αναστέλλεται μέχρι την 31-12-2012 η υπαγωγή στον ΕΟΠΥΥ των παρακάτω κλάδων ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ:ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ).ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας).ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express).
Συνεπώς οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να διαχωρίσουν τις συνταγές ασφαλισμένων των παραπάνω ταμείων από αυτές του ΕΟΠΥΥ και να μην τις καταχωρίσουν στους λογαριασμούς ΕΟΠΥΥ μηνός Ιουνίου (κατάθεση Ιουλίου). Συνταγές που εκ παραδρομής καταχωρηθούν στους λογαριασμούς ΕΟΠΥΥ θα επιστραφούν στα φαρμακεία για να κατατεθούν στα επιμέρους ταμεία.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π.ΛΙΤΣΑ                           
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails