Κατάθεση συνταγών ΟΠΑΔ, νέος κατάλογος φαρμάκων ΙΚΑ και τρόπος χορήγησης των αντιγριπικών φαρμάκων

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1) Διαδικασία υποβολής συνταγών του ΟΠΑΔ στα γραφεία του Συλλόγου
2) Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νέου καταλόγου φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
3) Ενημέρωση για τον τρόπο διάθεσης των αντιιικών φαρμάκων και του εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Από αυτό το μήνα άρχισε η διαδικασία υποβολής των συνταγών του ΟΠΑΔ στα γραφεία του Συλλόγου. Η πρώτη κατάθεση ολοκληρώθηκε χωρίς να παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα. Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών  του ΟΠΑΔ κατά την παραλαβή των φακέλων από το Σύλλογο και την ταχύτερη διεκπαιρέωσή τους, σας παρακαλούμε να αναγράφετε τον 8ψήφιο κωδικό αριθμό της κάρτας του ΟΠΑΔ (π.χ. 00000123) στην αίτηση που συνοδεύει το φάκελο με τις συνταγές του φαρμακείου μας, στην αριστερή στήλη, ακριβώς κάτω από το πεδίο του ΑΦΜ.

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ, μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου καταλόγου των Φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος για την 1-10-2009, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για ενημέρωση. Ο κατάλογος αυτών των φαρμάκων δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συλλόγου μας «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ και… ΕΠΙΚΑΙΡΑ» στο τεύχος 11, Ιουλίου-Αυγούστου 2009, στις σελίδες 14-21.
 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του ΕΟΦ τις οποίες και σας επισυνάπτουμε, καθορίστηκε ότι τα αντι-ιικά φάρμακα και το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου θα χορηγούνται με Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση, υποδείγματα των οποίων σας επισυνάπτουμε. Οι ειδικές αυτές γνωματεύσεις θα φυλάσσονται στα φαρμακεία μας για δύο χρόνια. Σας εφιστούμε την προσοχή στην πιστή τήρηση των παραπάνω.
Όπως θα διαβάσετε στις αποφάσεις του ΕΟΦ, υποχρεούμαστε να φυλάσσουμε στα φαρμακεία μας και τη συνταγή που αναγράφει αυτά τα φάρμακα, κάτι που είναι πρακτικά αδύνατο γιατί συνήθως οι συνταγές είναι γραμμένες στο συνταγολόγιο του ασθενούς και στέλνονται για εξόφληση στο Ασφαλιστικό του Ταμείο. Με επιστολή που στείλαμε στον ΕΟΦ και σας επισυνάπτουμε, ζητάμε να τροποποιηθούν οι αποφάσεις δεδομένου ότι θα φυλάσσονται υποχρεωτικά οι γνωματεύσεις.
 

Η απόφαση για τα αντι-ιικά φάρμακα
Η απόφαση για το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου
Η αιτιολογημένη γνωμάτευση για τα αντι-ιικά φάρμακα
Η αιτιολογημένη γνωμάτευση για το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου
 
 
 Η επιστολή του Συλλόγου μας προς τον Ε.Ο.Φ.

ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Φ.

ΚΟΙΝ: Π.Φ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: Τρόπος διάθεσης αντι-ιικών φαρμάκων και εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου.

ΣΧΕΤ: Οι με αρ. πρωτ.: 58529/7-8-2009 και 59610/13-8-2009 αποφάσεις σας.

 

Αναφορικά με τα παραπάνω σχετικά, σας ενημερώνουμε για την αδυναμία φύλαξης στα φαρμακεία μας των συνταγών με τα αντι-ιικά φάρμακα και του εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά συνταγογραφούνται στο συνταγολόγιο του ασφαλισμένου και προωθούνται για την πληρωμή τους στο αντίστοιχο Ασφαλιστικό ταμείο.

Επιπρόσθετα, δε συντρέχει κανένας λόγος φύλαξης της συνταγής (ή, της αμφιβόλου νομιμότητας, φωτοτυπίας της) δεδομένου ότι για τη χορήγηση των εν λόγω φαρμάκων υπάρχει η υποχρέωση ύπαρξης της Αιτιολογημένης Ιατρικής Γνωμάτευσης η οποία φυλάσσεται στα φαρμακεία επί διετία.

Σας παρακαλούμε να τροποποιήσετε τις παραπάνω σχετικές αποφάσεις σας ως προς το σημείο αυτό, δεδομένου ότι είναι πρακτικά ανεφάρμοστες και δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στον έλεγχο της διάθεσης των εν λόγω φαρμάκων.

 

 

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails