Ενημέρωση για την πληρωμή ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ)Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails