ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με την υποβολή συνταγών για τους δικαιούχους του ν.4270/2014

Μαρούσι, 23-12-14
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Π60/37/οικ.45126

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υποβολή συνταγών για τους δικαιούχους του ν.4270/2014
ΣΧΕΤΙΚΟ: 1. Το υπ’ αρ. πρ. οικ. 38425/31-10-2014 έγγραφο, 2. Το υπ’ αρ. πρ. Π60/33/οικ.41793/26-11-14 έγγραφο, 3. Το υπ’ αρ. πρ. 3389/04-12-14 έγγραφο του Π.Φ.Σ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (3) εγγράφου σας, αναφορικά με την υποβολή συνταγών για τους δικαιούχους του ν.4270/2014, και για διευκόλυνση των μελών του Συλλόγου σας, τροποποιούνται οι οδηγίες του Οργανισμού (σχετικό έγγραφο 1) ως προς τα παρακάτω:

Οι συνταγές Δικαιούχων του Ν.4270/2014 πρέπει να υποβάλλονται από τους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς κάθε μήνα (στις ίδιες ημέρες και στα ίδια σημεία υποβολής των συνταγών των ασφαλισμένων) με ξεχωριστό τιμολόγιο και είτε σε ξεχωριστή Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ), είτε σε ενιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) με εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων, στην οποία ήδη συμπεριλαμβάνονται τα εμβόλια, οι οροί και τα παράγωγα αίματος, εάν το μηχανογραφικό πρόγραμμα το επιτρέπει.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails