Ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ για τα ΜΗΣΥΦΑ

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & ΑνάπτυξηςΥπηρεσιών Υγείας
Δ/νση:  Φαρμάκου
Τμήμα:  Φαρμακευτικής Πολιτικής
Τηλ.:210-6871718   Fax: 210-6871792
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι
E-mail: [email protected]
 

                            Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 13500
 ΠΡΟΣ
1. Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Υγειονομικές Περιφέρειες Υ.Π.Ε.
3. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
4. Τους Διοικητές των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων:
- Στρατιωτικό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
 (401 Γ.Σ.Ν.Α.) Μεσογείων και Κανελλοπούλου 1, 11525
Αθήνα
- Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο
Αεροπορίας - 251 (Γ.Ν.Α.), Κανελλοπούλου 3,
11 525 Αθήνα
- Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ν.Ν.Α.), Δεινοκράτους 70,
11 521, Αθήνα
- Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου
 Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), Μονής Πετράκη 10, 11 521 Αθήνα
 - Στρατιωτικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 414 Ταξιάρχου Βέλλιου 6, 15 236 Παλαιά Πεντέλη
 
 
 Θέμα: «Επικαιροποιημένος κατάλογος Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)»

Σχετικά:
1.  Απόφαση υπ’ αριθμ. Αριθ. ΔΥΓ3(α)/Γ.Π./οικ. ΓΥ 152 (ΦΕΚ 542/Β΄/01-03-2012).
2. Απόφαση υπ’ αριθμ.  ΔΥΓ3α/Γ.Π. οικ. 90227/31.102011 (ΦΕΚ 2580/Β΄/07.11.2011)
3. Απόφαση υπ’ αριθμ.  ΔΥΓ3α/Γ.Π. 52241 (ΦΕΚ 840/Β΄/12-05-2011)
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/Γ.Π./οικ. ΓΥ 152 (ΦΕΚ 542/Β΄/01-03-2012) απόφαση (σχετικό 1) κοινοποιήθηκε ο επικαιροποιημένος κατάλογος των Μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τον προηγούμενο σχετικό κατάλογο και τα συμπληρώματά του (σχετικά  2 και 3).
Συνταγές με ιδιοσκευάσματα του εν λόγω καταλόγου δεν θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με εξαίρεση τις περιπτώσεις:
   -συνταγών με σκευάσματα που περιέχουν Levocarnitine ή Levocarnitine Tartrate σε ασθενείς σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας υπό αιμοκάθαρση και παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών με τεκμηριωμένη ανεπάρκεια L-καρνιτίνης
   -συνταγών με υποκατάστατα δακρύων σε ασθενείς με σύνδρομο Sjogren
   -συνταγών με το σκεύασμα Nurofen Express επικαλυμμένα δισκία 256 mg/tab και 512 mg/tab το οποίο χορηγείται ως αναλγητικό και αντιπυρετικό για τη συμπτωματική ανακούφιση άλγους ήπιας έως μέτριας έντασης (κεφαλαλγία, οδονταλγία, δυσμηνόρροια).
Με ευθύνη των Διευθυντών των Μονάδων Υγείας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι ιατροί της μονάδας τους, που συνταγογραφούν καθώς και οι συμβεβλημένοι ιατροί ΕΟΠΥΥ και νοσοκομείων του ΕΣΥ της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον προμηθεύονται συνταγολόγια από τη Μονάδα.
Η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς και σε ό,τι αφορά στα νέα σκευάσματα η μη συνταγογράφηση ισχύει από 15 Απριλίου 2012.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2.Γρ.Προέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3.Γρ. Αντιπροέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.Νικόλη
4.Γρ. Αντιπροέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ..Σουλιώτη
5.Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.)
6.ΗΔΙΚΑ
7.ΥΠΕΔΥΦΚΑ
8.Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, Τ.Κ. 101-10, Αθήνα
9. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
                                
                                Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails