ΡΟΔΟΠΗΣ

Διέυθυνση: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2531020004
Φαξ: 2531020004

Πρόεδρος: ΤΣΑΠΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Διέυθυνση: ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 4, 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Τηλέφωνο: 2534022344Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails