ΠΦΣ: Ενημέρωση για ληξιπρόθεσμα

Κύριε Πρόεδρε,

Επανερχόμενοι στο ζήτημα της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σας αναφέρουμε αναλυτικά τα προβλήματα που υπάρχουν ανά ταμείο, και που δυστυχώς οδηγούν στην αδυναμία πληρωμής αυτών.

Συγκεκριμένα,ΤΑΥΤΕΚΩ – ΟΤΕ

Μετά από μήνες κωλυσιεργίας και αμφιταλαντεύσεων για το πώς θα προχωρήσουμε στην έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής, εστάλησαν από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, στον υπεύθυνο ΤΑΥΤΕΚΩ – ΟΤΕ, κ. Παράσχο, τα ονόματα των φαρμακείων που δεν θα πληρωθούν εξαιτίας των εκχωρήσεων που έχουν προς τρίτους. Παρόλα αυτά δεν έχει προχωρήσει καμία διαδικασία, αν και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν αποστείλει τα σχετικά δικαιολογητικά.
Άμεσα - εντός της εβδομάδας- ο κ. Παράσχος, θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα προς την οικονομική διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, για το ποσό που απαιτείται, ώστε να εξοφληθούν τα φαρμακεία.
Τα ανωτέρω αφορούν μόνο τα φαρμακεία που έχουν καταθέσει τους λογαριασμούς τους μέσω των φαρμακευτικών συλλόγων.
Για τα φαρμακεία που έχουν καταθέσει τις συνταγές τους μεμονωμένα, είναι άγνωστο εάν θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους και στο τέλος του χρόνου!!!

ΤΑΥΤΕΚΩ – ΔΕΗ

Η κατάσταση βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο.
Μετά από συσκέψεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ της Προϊσταμένης Οικονομικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ κας Περδίκη και των επιτροπών στα ΠΕΚΑ/ΔΕΗ (που πέρασε σχεδόν ένας μήνας για να οριστούν) επιλύθηκε επιτέλους το πρόβλημα για το πώς θα εκδοθούν από τα φαρμακεία τα πιστωτικά τιμολόγια!
Τότε διαπιστώθηκε, ότι τα μηχανογραφικά συστήματα των ΠΕΚΑ /ΔΕΗ δεν είναι συμβατά με τα μηχανογραφικά συστήματα των περιφερειακών διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ!!!
Θα πρέπει λοιπόν μέσω ενός μηχανογραφικού συστήματος, που θα πρέπει να ετοιμάσει το τμήμα πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, για τα ΠΕΚΑ /ΔΕΗ, να καταχωρηθούν όλα τα τιμολόγια όλων των φαρμακείων της Ελλάδος!, ώστε να μπορέσουν μετά οι περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, να εκδώσουν τα εντάλματα πληρωμής.
Και το πρόβλημα επέτεινε η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ με Αριθμ. Πρωτ. 451/09-07-13, η όποια, αντί να επιλύσει προβλήματα δημιούργησε νέα, αφού οι υπάλληλοι των ΠΕΚΑ- ΔΕΗ ζητούν από τους φαρμακοποιούς να εγγραφούν στο e - ΔΑΠΥ!!!
Οι φαρμακοποιοί όλης της Ελλάδος είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην συγκεκριμένη εφαρμογή αφού μέσα από αυτήν εκτελούνται οι συνταγές των αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη.Οίκος ΝαύτουΥπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φαρμακείων που δεν έχουν ελεγχθεί από τις υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου, με αποτέλεσμα να μην βρίσκονται στις καταστάσεις πληρωμών.
Η διοίκηση του Οίκου Ναύτου αδυνατεί λόγω έλλειψης φαρμακοποιών, που έχουν μετατεθεί όλοι στον ΕΟΠΥΥ, να διεξάγει τον έλεγχο των συνταγών. Τίθεται το ερώτημα ποιος θα ελέγξει αυτά τα φαρμακεία και πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους;


ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ

Η μοναδική φαρμακοποιός που ήταν αποσπασμένη στο ΤΣΑΥ για τον έλεγχο των συνταγών, επέστρεψε στον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φαρμακείων που δεν έχουν ελεγχτεί και που είναι άγνωστο πότε θα διεκπεραιωθεί η πληρωμή τους.
Για τις περιπτώσεις του Οίκου Ναύτου και του ΤΣΑΥ, προτείνουμε, να αποσπαστούν υπάλληλοι στα ανωτέρω ταμεία για να εκκαθαρίσουν τις οφειλές με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, ώστε μετά να δοθεί η εντολή για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής.

ΟΓΑ

Περίπου 130 φαρμακεία είναι απλήρωτα από τον ΟΓΑ.
Η καθυστέρηση της πληρωμής οφείλεται στην έλλειψη σωστής ενημέρωσης, για τον τρόπο εκκαθάρισης, έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων και της συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Στο τμήμα μηχανογράφησης του ΟΓΑ δόθηκε εντολή να εκδοθούν συγκεντρωτικές καταστάσεις μέχρι την Παρασκευή 19/07/13, δυστυχώς οι καταστάσεις δεν εκδόθηκαν και ο υπάλληλος που ανέλαβε την υποχρέωση αυτή απουσιάζει με άδεια.

Τίθενται τα εξής ερωτήματα:

1. Έπρεπε να περάσει ενάμιση μήνας για να οριστούν επιτροπές ΠΕΚΑ/ΔΕΗ;
(Για το ΠΕΚΑ Κρήτης που είναι υπεύθυνο για τους 4 νομούς του νησιού, δεν έχει οριστεί ακόμα επιτροπή, επομένως δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία, με αποτέλεσμα να είναι άγνωστο αν και πότε θα πληρωθούν τα φαρμακεία της Κρήτης)2. Δεν έπρεπε να γνωρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, την ασυμβατότητα των μηχανογραφικών συστημάτων τους με αυτά των ΠΕΚΑ/ΔΕΗ;
3. Μήπως οι εγκύκλιοι και οι οδηγίες προς τα ΠΕΚΑ/ΔΕΗ πρέπει να είναι πιο επεξηγηματικές; Δεν απευθύνονται, ούτε σε λογιστές ούτε και σε γνώστες συστημάτων πληροφορικής, με αποτέλεσμα να υπάρχει η άρνηση ή η κωλυσιεργία προώθησης των διαδικασιών.
4. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι των ΠΕΚΑ / ΔΕΗ δεν είναι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ, εγείρει ερωτήματα για το πότε θα καταχωρηθούν στο μηχανογραφικό σύστημα όλα αυτά τα τιμολόγια, 11.000 φαρμακείων, (άραγε γιατί να μην μπορούν να καταχωρηθούν από τους υπαλλήλους των περιφερειακών διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ;).
5. Η απαίτηση του ΕΟΠΥΥ για έκδοση πιστωτικού τιμολόγιου προ της πληρωμής μας δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις (καταλαβαίνετε πόσος χρόνος χρειάζεται για να συγκεντρωθούν 11.000 πιστωτικά τιμολόγια).
Θα μπορούσαν οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ να ζητήσουν τα πιστωτικά τιμολόγια, να αποσταλούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την εξόφληση των λογαριασμών. Η μη έκδοση του πιστωτικού σημειώματος επιβαρύνει μόνο το φαρμακοποιό και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στις οικονομικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.6. Για ποιο λόγο απαιτείται για τα φαρμακεία που είναι σε καθεστώς εκχωρήσεων προς τρίτους για τις τρέχουσες δαπάνες του ΕΟΠΥΥ, να υποχρεούνται σε εκχώρηση και των ποσών των ληξιπρόθεσμων οφειλών;

κύριε Πρόεδρε,

Πέρα του γεγονότος, ότι εξαιτίας της καθυστέρησης της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν καταστραφεί οικονομικά ένας μεγάλος αριθμός φαρμακείων, μιας και σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος οι οφειλές αγγίζουν και τα 400.000€ ανά φαρμακείο, οι παραπάνω γραφειοκρατικές αγκυλώσεις μας οδηγούν να μην πληρωθούμε ποτέ.
Όλα αυτά εκθέτουν τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, αλλά και την πολιτική ηγεσία, καθώς η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι Μνημονιακή δέσμευση.
Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προκειμένου να επιλυθούν άμεσα τα ως άνω προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινή επιβίωση του φαρμακείου.
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails