Χορήγηση στο ΙΚΑ των FORSTEO PREOTACT και VIREAD

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2010

Αριθμ.Πρωτ.Γ55/783

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την χορήγηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων FORSTEO (Teripatadine) και PREOTACT (Parathormone) και VIREAD (Tenofovir Disiproxil Fumarate)»

Με αφορμή προβλήματα, που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο συνταγών που εκτελέστηκαν σε Ιδιωτικά φαρμακεία, αναφορικά στον τρόπο χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων,

-         FORSTEO (Teripatadine) και PREOTACT (Parathormone) που ενδείκνυνται «…για τη θεραπεία της εγκαταστημένης οστεοπόρωσης…» (έγγραφό μας με αριθμ.πρωτ. Γ55/757/15-4-2010) και
-         VIREAD (Tenofovir Disiproxil Fumarate) και μόνο για την ένδειξη «Λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας B»

σας υπενθυμίζουμε ότι:

Οι ιατροί του Ιδρύματος που συνταγογραφούν τα εν λόγω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, αλλά και οι ελεγκτές ιατροί που θεωρούν τις εν λόγω συνταγές θα πρέπει:

1. Να παραπέμπουν τους ασφαλισμένους στην Ειδική Επιτροπή φαρμάκων, προκειμένου να λάβουν εφάπαξ έγκριση για την χορήγηση των FORSTEO (Teripatadine) και PREOTACT (Parathormone) (πληροφορίες στην γραμματεία της Επιτροπής 210-5240204 & 210-5228193) και πριν παραπεμφθούν στην Ειδική Επιτροπή φαρμάκων, να ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών που απαιτούνται και συγκεκριμένα:

Για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα:

• FORSTEO (Teripatadine) και PREOTACT (Parathormone)

-Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού που θα αιτιολογεί την επιλογή της συγκεκριμένης αγωγής, θα αναφέρει αναλυτικά τις προηγούμενες αγωγές που έχουν δοθεί, τη διάρκεια χορήγησης και το κλινικό τους αποτέλεσμα και εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία με FORSTEO/PREOTACT πρέπει να αναφερθεί πόσα κουτιά έχει πάρει.
-Πρόσφατη Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (MOΠ) (εντός έτους) σε φωτοτυπίες.

-Να υπάρχει οστεοπόρωση με κίνδυνο κατάγματος ιατρικά αιτιολογημένο. Σημειώνεται ότι η οστεοπόρωση αποδεικνύεται με μέτρηση της οστικής πυκνότητας ΟΜΣΣ ή ισχίου (Τ-score & le; -2.5 SD)
 
-Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 
-Εφόσον υπάρχουν οστεοπορωτικά κατάγματα να προσκομισθεί ο αντίστοιχος απεικονιστικός έλεγχος.
 

2. Όταν υπάρχει θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Φαρμάκων τα εν λόγω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα

-         χορηγούνται (Γ55/703/24-6-2009) δωρεάν από το Κεντρικό Φαρμακείο (Κ.Φ.) και στην Επαρχία αποστέλλονται από το Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου ή

-         από ιδιωτικό φαρμακείο με συμμετοχή 10%.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εν λόγω συνταγών είναι η επισύναψη του ενημερωτικού σημειώματος (σε φωτοτυπίες) της Ειδικής Επιτροπής φαρμάκων για το χρονικό διάστημα και την ποσότητα που έχει δοθεί έγκριση χορήγησης του φαρμάκου

και για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα:

• VIREAD (Tenofovir Disiproxil Fumarate)

να ελέγχουν αν υπάρχει γνωμάτευση από ιατρό έμπειρο στην αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας (στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ένδειξη ενεργού ιικής αντιγραφής, επίπεδα αλανίνης αμινοτρανσφεράσης (ALT) στον ορό και ιστολογική ένδειξη ενεργού φλεγμονής ή και ίνωσης). Σύμφωνα με υπ’αριθμ. Γ55/648/15-9-2008 έγγραφό μας, για την θεραπεία της ηπατίτιδας Β και μόνο η διάθεση του φαρμάκου θα γίνεται από Ιδιωτικά φαρμακεία άνευ συμμετοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εν λόγω συνταγών είναι να αναγράφεται υποχρεωτικά επί της συνταγής το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του ιατρού που εξέδωσε τη γνωμάτευση και την ημερομηνία έκδοσής της ή να επισυνάπτεται η σχετική γνωμάτευση. Φωτοτυπία της εν λόγω συνταγής ή της γνωμάτευσης θα πρέπει να φυλάσσεται στο Ιδιωτικό φαρμακείο (ταινία γνησιότητας πράσινου χρώματος-έγγραφό μας Γ55/667/4-12-2008).Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails