Οδηγίες για την διαδικασία ενημέρωσης περικοπών αναλωσίμων και της κατάθεσης ενστάσεων

Θεσσαλονίκη 12 Ιουλίου 2017

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΠ

 

Για την ενημέρωση σχετικά με τις περικοπές και την κατάθεση ενστάσεων από τους φαρμακοποιούς, που αφορούν παραπεμπτικά αναλωσίμων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων κ.α. θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ και μετά από συμφωνία με τους υπαλλήλους της τοπικής ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης τους οποίους ευχαριστούμε για την συνεργασία.

1) Η ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης θα ενημερώνει τους φαρμακοποιούς που έχουν περικοπές με email ή τηλεφωνικά.

2) Ο Φαρμακοποιός θα πρέπει να μεταβεί στην ΠΕ.ΔΙ. (Σαπφούς 3, 1ος όροφος, γραφείο 4) για να ενημερωθεί για την περικοπή που έχει γίνει και να παραλάβει την κατάσταση περικοπών - μεταβολών με ημερομηνία παραλαβής και υπογραφή.

3) Για κάθε περικοπή υπάρχουν 2 επιλογές:

Α: Να κοπεί πιστωτικό τιμολόγιο για το ποσό της περικοπής και να κατατεθεί στην ΠΕ.ΔΙ.

Β: Να κατατεθεί στην ΠΕ.ΔΙ. ένσταση για την περικοπή, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως σας τα έχουμε αναφέρει αναλυτικά σε προηγούμενες ανακοινώσεις.

4) Η ΠΕ.ΔΙ. θα πρωτοκολλεί κάθε ένσταση-αίτηση ξεχωριστά και θα αποστέλλει αντίγραφο (πρωτοκολλημένο) της αίτησης επανεξέτασης του κάθε φαρμακοποιού στον Σύλλογο. Η πρωτότυπη αίτηση επανεξέτασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από την ΠΕ.ΔΙ. στην επιτροπή ενστάσεων του ΕΟΠΥΥ.

5) Το αποτέλεσμα της ένστασης θα γνωστοποιείται εγγράφως από την γραμματεία της επιτροπής ενστάσεων στην ΠΕ.ΔΙ. και η ΠΕ.ΔΙ. με την σειρά της θα ενημερώνει τον φαρμακοποιό τόσο για το αποτέλεσμα της ένστασης όσο και για την αναγκαιότητα παροχής πιστωτικού τιμολογίου και φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης                     Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails