Ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ για τον ΟΓΑ 5/1/2012

Θέμα: «Παροχή οδηγιών συνταγογράφησης φαρμάκων για ασφαλισμένους του ΟΓΑ»Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την ένταξη των ασφαλισμένων του ΟΓΑ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τη συνταγογράφηση φαρμάκων ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι ιατροί θα εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές και σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος θα εκδίδουν συνταγές από το Ενιαίο Έντυπο Συνταγολογίου, σημειώνοντας εμφανώς πάνω αριστερά επί του εντύπου την ένδειξη «ΟΓΑ».

Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ για τα φάρμακα υψηλού κόστους μέχρι νεοτέρας δε θα απευθύνονται στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά θα ακολουθούν τις διαδικασίες που ίσχυαν πριν την ένταξή τους στον Οργανισμό (Κρατικά Νοσοκομεία, Ιδιωτικά Φαρμακεία).

Οι φαρμακοποιοί θα αριθμούν χωριστά τις συνταγές ΟΓΑ και θα ενημερωθούν με επόμενο έγγραφο για τη διαδικασία υποβολής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails