ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Διέυθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 4, 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2665023856
Φαξ: 2665023856

Πρόεδρος: ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Διέυθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 4Β, 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2665023856Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails