Ζητείται αδειούχος φαρμακοποιός στη Περιοχή της Κατερίνης για εργασία

Ημερομηνία: 11/07/2019 16:24 μμ

Ζητείται αδειούχος φαρμακοποιός στη Περιοχή της Κατερίνης για πλήρη απασχόληση
Πληροφορίες κιν 6979221583 email topalido@gmail.com


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails