Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΟΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ           Αθήνα  14 Σεπτεμβρίου  2011

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                          Αριθ. Πρωτ. 45647

ΚΛΑΔΟΣ : ΙΑ΄ ΦΑΡ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 

 

                                                 ΠΡΟΣ:     Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

      Πλουτάρχου 3

      106 75 - ΑΘΗΝΑ

 

                                     ΚΟΙΝ:1.   Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

 Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου

 118 54 - ΑΘΗΝΑ

                                        2.   Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ

                                        3.  Υπηρεσίες Υγείας Περιφερειακών Ενοτήτων

 

Με το έγγραφό μας  40768/17-08-2011 γνωστοποιείτο ότι από 10-9-2011 και μετά όλοι οι γιατροί οι συμβεβλημένοι με τον ΟΓΑ υποχρεούνται να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ μόνο ηλεκτρονικά.

Επειδή έχουν προκύψει διάφορα ερωτήματα, σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι χειρόγραφες συνταγές μπορούν να εκδίδονται μόνο για τις παρακάτω μεμονωμένες περιπτώσεις:

-     Κατ’ οίκον επίσκεψη ιατρού.  Στην περίπτωση αυτή ο γιατρός θα μπορεί να εκδίδει χειρόγραφη συνταγή αναγράφοντας ευκρινώς στη συνταγή  την ένδειξη «επίσκεψη κατ’ οίκον», θέτοντας ταυτόχρονα στην ένδειξη την υπογραφή και τη σφραγίδα του.

-     Για τη συνταγογράφηση φαρμάκων τα οποία δεν είναι τυχόν καταχωρημένα στο σύστημα π.χ. φάρμακα ΙΦΕΤ, για τη συνταγογράφηση αναλωσίμων υλικών σακχαρώδους διαβήτη (η συνταγή αυτή του ιδιώτη γιατρού συνοδεύεται πάντα με φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης Κρατικού Νοσοκομείου) και για τη συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων.

-     Χειρόγραφη συνταγή μπορεί να εκδίδεται επίσης στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

      Στην περίπτωση αυτή ο γιατρός αναγράφει επί της συνταγής «Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Σ.Η.Σ.» συμπληρώνοντας και τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα καθώς και το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του.

 Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται να ενημερώσει τα μέλη του να εκτελούν χειρόγραφες συνταγές ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ μόνον εφόσον αφορούν μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ώστε να εξοφλούνται κανονικά οι συνταγές που υποβάλλουν.

 

                                                                              Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                         Ακριβές αντίγραφο

-  Γραμματεία κ. Διοικητή                                           Αθήνα  16 - 9 - 2011

-  Γραφείο κ. Υποδιοικητή           Για τον Κλάδο ΙΑ΄ Φαρμακευτικής Περίθαλψης

-  Γενική Δ/ντρια Ασφάλισης

-  Κλάδο ΙΑ΄ (Τμήματα  ΙΑ1, ΙΑ2)

-  Γραμματεία Κλάδου ΙΑ΄                                         Παναγιώτα  ΜαρινάκηΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails